0098 13 32 11 9549
سوالاتدسته بندی: کودکانمقدار مصرف شربت آزیترومایسین ۲۰۰برای دخترم که ۲۰کیلو وزن داره
کاربر مخفی پرسید 4 ماه پیش
تب و لرز داره.خیلی سخت کنترل میشه خودسر برای شربت ازیترو مایسین ۲۰۰گرفتم
پاسخ
دکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت عضو سایت پاسخ داد 4 ماه پیش
سلام روز اول پنچ سی دی سپس روزی دونیم سی سی
دکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت عضو سایت پاسخ داد 4 ماه پیش
سلام روز اول پنچ سی دی سپس روزی دونیم سی سی
دکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت عضو سایت پاسخ داد 4 ماه پیش
سلام روز اول پنچ سی دی سپس روزی دونیم سی سی
دکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت عضو سایت پاسخ داد 4 ماه پیش
سلام روز اول پنچ سی دی سپس روزی دونیم سی سی