0098 13 32 11 9549

وزن نوزاد

سوالاتوزن نوزاد
سلینا پرسید 2 هفته پیش

سلام نوزادم ب دنیا امد 2470 بود ب نظر شما پاین 8 ماهگی وزنش حدودا باید چند باشه؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
وزن فعلی  چقدر است