0098 13 32 11 9549

پسرشیش ساله

سوالاتپسرشیش ساله
کاربری پرسید 1 هفته پیش

غذا میخوره ولی وزنش بالا نمیره

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
ازمایش بدهید  شاید ارثی باشد