0098 13 32 11 9549

یبوست

سوالاتیبوست
کاربری پرسید 1 هفته پیش

سلا دختر ۴ماھہ دارم ک پنج یا۶روز یہ بار پی پی میکنہ اونم با شیاف میخواستم بدون طبیعی میترسم بہ شیاف عادت کنہ شیر خودمم میخورہ تا ۲ونیم ماھگی خوب بود ولی بعدش اینجوری شد

با دیگران به اشتراک بگذارید:
2 پاسخ

سلام 
در این وبسایت یبوست توضیح داده شده مطالعه نماید 

سلام 
در این وبسایت یبوست توضیح داده شده مطالعه نماید