0098 13 32 11 9549

تیروئید

مریم عزیزی پرسید 3 سال پیش

دخترم 4 سالو 8 ماهشه 
وقتی 4 ساله شد آزمایش تیروئید ازش برداشتن جواب tsh:3/1 شد میخواستم بپرسم این عدد طبیعی هستش یا نه ممنون میشم که جواب بدید

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام  بایستی  به مقدار  نرمال  ازمایشگاه بر اساس  سن مراجعه کنید