0098 13 32 11 9549

شربت سرماخوردگی برای نوزاد۶ماهه

سوالاتدسته بندی: کودکانشربت سرماخوردگی برای نوزاد۶ماهه
کاربری پرسید 3 سال پیش

نوزاد۶ماهه شربت سرماخوردکی کودکان براش خوبه یااکسپکتورانت ؟چندسی سی وشربت ازیترومایسین برای کوک ۶ساله ونوزاد ۶ماهه طریقه مصرفش چطوره تاچندروزبدیم وچه اندازه؟؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام
برای زیر یک سال. شبت سرم خوردنی و یا سرفه. نمی دهیم
دادن ازیترومایسن کودک شش. ساله در صورت لزوم. بر اساس 
وزن. مید هیم