0098 13 32 11 9549

قطع امپرازول

سوالاتدسته بندی: کودکانقطع امپرازول
کاربری پرسید 1 سال پیش

باعرض سلام وسپاس ،دختر9ماه هام به مدت 4ماه هرروزنصف کپسول امپرازول مصرف کرده ایا حالا میتوان قطع کرد؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
اگر مشکل نداشته قطع  تدریجی بهتر است