0098 13 32 11 9549

لکه قرمز خشک صورت وبدن

سوالاتدسته بندی: نوزادانلکه قرمز خشک صورت وبدن
مهناز پرسید 1 سال پیش

یه پسر نورزاد دارم لکه های قرمز خشک روی 
بدنش داره که خیلی گریه میکنه 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد درصورت لزوم دارو تجویز شود