0098 13 32 11 9549

علام عفونت ادراری واژنش بو میده چه دارویی بدم

سوالاتدسته بندی: کودکانعلام عفونت ادراری واژنش بو میده چه دارویی بدم
کاربری پرسید 2 هفته پیش

برای عفونت ادراری دخترم یکسال و نه ماهش چه دارویی بدم واژنش بو میده عفونت ادراری احتمال زیاد داره

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
ازمایش ادرار بدهید  درصورت لزوم دارو تجویز شود