0098 13 32 11 9549

یبوست‌کودک‌ ‌

سوالاتدسته بندی: کودکانیبوست‌کودک‌ ‌
کاربری پرسید 1 سال پیش

باسلام‌وخسته‌نباشیددختریک‌ونیم‌ساله‌ای‌دارم‌که‌نزدیک‌یک‌ماه‌است‌که‌یبوست‌دارددرواقع‌دراین‌مدت‌به‌زورروغن‌زیتون‌وتزریق‌روغن‌گرچک‌به‌روده‌به‌سختی‌دفع‌مدفوع‌داردحدودایک‌هفته‌شربت‌منیزیم‌هیدرواکسایددادم‌روزانه‌دوباربعدازقطع‌دارودوباره‌مدفوع‌خشک‌وسخت‌داشت‌توروخداراهنماییم‌کنید‌خیلی‌استرس‌دارم‌طوری‌شده‌که‌مصرف‌میوجات‌وسیزیجات‌درش‌اثرنداره

با دیگران به اشتراک بگذارید:
2 پاسخ

سلام 
یبوست  درااین وبسایت  توضیح داده شده  مطالعه نماید  وبه متخصص گوارش کودکان مراجعه کنید 

سلام 
یبوست  درااین وبسایت  توضیح داده شده  مطالعه نماید  وبه متخصص گوارش کودکان مراجعه کنید