0098 13 32 11 9549

دختر من ۴سال هستش تقریبا ۵ روزه فقط شب ها به دفعات زیاد میره دستشویی و کم مدفوع میکنه و همش میگه دلم درد میکنه و مدفوعشم حالت پودری و اسهال داره علتش چیه ؟

سوالاتدسته بندی: کودکاندختر من ۴سال هستش تقریبا ۵ روزه فقط شب ها به دفعات زیاد میره دستشویی و کم مدفوع میکنه و همش میگه دلم درد میکنه و مدفوعشم حالت پودری و اسهال داره علتش چیه ؟
یاراحمدی پرسید 1 سال پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی ازمایش بدهید