0098 13 32 11 9549

دندان

خسروی پرسید 1 هفته پیش

سلام دخترم داره دندون در میاره خیلی داره اذیت میشه برا تسکین خارش لثش شما چی پیشنهاد میکنید

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
ژل مخصوص  از داروخانه  تهیه  نماید  اگر مشکل نداشته باشد  نزنید