0098 13 32 11 9549
سوالاتدسته بندی: کودکان
Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
قورت دادن هسته ی گیلاس
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 7 ساعت پیش • 
4 viewsپاسخ0 votes
آنزیم کبدی
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 ساعت پیش • 
6 viewsپاسخ0 votes
گوارش
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 ساعت پیش • 
8 viewsپاسخ0 votes
ابله مرغان
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 ساعت پیش • 
16 viewsپاسخ0 votes
حساسیت
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 13 ساعت پیش • 
20 viewsپاسخ0 votes
چکاب ۲سالگی لازمه انجام بشه ؟
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 17 ساعت پیش • 
7 viewsپاسخ0 votes
اشتهای نوزاد
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 1 روز پیش • 
10 viewsپاسخ0 votes
تیروئید
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 1 روز پیش • 
11 viewsپاسخ0 votes
ضربه زدن به کمر دل درد
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 1 روز پیش • 
9 viewsپاسخ0 votes
سرفه خلط دار
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 2 روز پیش • 
14 viewsپاسخ0 votes
حساسیت
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 2 روز پیش • 
26 viewsپاسخ0 votes
مسمومیت
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 2 روز پیش • 
11 viewsپاسخ0 votes
اسهال استفراغ
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 2 روز پیش • 
12 viewsپاسخ0 votes
با دیگران به اشتراک بگذارید: